Wypożyczalnia

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

Przystań Tumska to również wypożyczalnia sprzętu pływającego takiego jak: kajaki, rowery wodne i łódki
[tm_pb_menu_items admin_label=”Restaurant Menu Items” view=”list” categ=”27″ col=”2″ categ_name=”none” show_attributes=”on” feat_img=”off” excerpt=”on” price=”on” tags=”off” ingredients=”off” link_item=”off”] [/tm_pb_menu_items]

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

1.   Wypożyczalnia sprzętu pływającego przy Ośrodku Turystyki czynna jest w godzinach od 8.00 do 20.00.
2.   Ostatnie wypożyczenie sprzętu może nastąpić o godz. 19.00 jednak sprzęt powinien wrócić do przystani wodnej wypożyczalni nie później niż do godz. 20.00.
3.   Wypożyczający sprzęt wodny powinni mieć ukończone 16 lat i okazać się dokumentem stwierdzającym tożsamość.
4.   W momencie wypożyczenia, wypożyczający deklaruje czas, na jaki wypożycza sprzęt wodny, uiszcza odpowiednią opłatę oraz kwituje to własnoręcznym podpisem na stosownym blankiecie. Po powrocie zdaje sprzęt i również kwituje zdanie tego sprzętu własnoręcznym podpisem.
5.   W przypadku nie otrzymania pokwitowania za wypożyczony sprzęt osoba wypożyczająca powinna niezwłocznie zgłosić to kierownictwu Ośrodka.
6.   Osoba wypożyczająca (pracownik Ośrodka) zobowiązana jest zaopatrzyć wypożyczony sprzęt w odpowiednią ilość kapoków oraz kół ratunkowych.
7.   Osobom nietrzeźwym sprzętu pływającego nie wypożycza się.
8.   Zabrania się spożywania alkoholu na wypożyczonym sprzęcie wodnym.
9.   Zabrania się skakania do wody z wypożyczonego sprzętu wodnego.
10.   W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego bądź zagubienia kapoków, kół, wioseł lub wyposażenia, pełną odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dany sprzęt wypożyczyła.
11.   Za przedłużenie wypożyczenia sprzętu pływającego opłata naliczana będzie po 15 min. po upływie zadeklarowanego czasu wypożyczenia. Istnieje możliwość zwrotu gotówki za wypożyczony sprzęt tylko wtedy, gdy w razie korzystania uległby on awarii, zaś Ośrodek nie miałby możliwości udostępnienia klientowi innego sprawnego i wolnego do wykorzystania.